Rugăciunea pe care trebuie să o spui de Rusalii ca să îți meargă bine

Rusaliile, Sărbătoarea Cincizecimii sau Pogorârea Sfântului Duh au o mare însemnătate pentru toți creștinii, iar ziua trebuie marcată cu rugăciuni, una numită ”Împărare ceresc”, iar alta închinată lui Iisus Hristos.

ADVERTISEMENT

Ce rugăciune trebuie spusă de Rusalii?

Conform creștinortodox.ro, rugăciunea ”Împărate ceresc” nu se spune între Paști și Rusalii, duminica în care se serbează Pogorârea Sfântului Duh fiind prima zi în care se spune acest cânt.

”Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi și întru Fiul pururea Te odihnești; nepartinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeiești, pe care le împărți precum voiești; prin care și noi nemernicii ne-am sfințit și ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi și Te sălășluiește întru noi și curateste sufletele noastre, că să putem a ne face locaș Preasfintei Treimi.

 Așa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăția noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduiește pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, că să cunoaștem deșertăciunea lumii și a celor ce sunt în lume; înviază știință noastră, că neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face și ce se cuvine a lepăda; îndepărtează și înnoiește inima noastră, că să nu izvorască mai mult ziua și noaptea gânduri rele și pofte necuvioase. Îmblânzește trupul și stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert gonește-l de la noi. Și ne da nouă duhul dragostei și al răbdării, duhul blândeții și al dreptății, că îndreptând inimile cele slăbite și genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și așa, ferindu-ne de tot păcatul și împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârșit creștinesc și nerușinat și a intră în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închină Ție, împreună cu Tatăl și cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfânta, slavă Ție!”, este prima parte a rugăciunii de Rusalii.

Rugăciunea de Rusalii: ”Împărate ceresc”

”Preacurate, neîntinate, Cel ce ești fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, neschimbat, neîntrecut, nemăsurat și fără de răutate, Doamne; Care singur ai nemurire, Cel ce locuiești întru lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut cerul și pământul, marea și toate cele zidite într-însele; Care mai înainte de cerere plinești tuturor cererile;

Ție ne rugăm și pe Ține Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Tatăl Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Cristos, Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, și s-a întrupat din Spiritul Sfânt și din Maria cea pururea Fecioara și mărită Maică lui Dumnezeu;

ADVERTISEMENT

Care, mai întâi în cuvinte învățând, iar mai pe urmă și cu fapte arătând, când a răbdat patimă Să cea mântuitoare, ne-a învățat pe noi, umiliții și păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, să aducem Ție rugăciuni, cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre și pentru nestiintele poporului. 

Însuți, mult Îndurate și Iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi Te vom chema, dar mai ales în ziua această a Cincizecimii, în care, după ce s-a înălțat Domnul nostru Isus Cristos la ceruri și a șezut de-a dreapta Ta, a lui Dumnezeu și Tatăl, a trimis pe Sfântul Spirit peste sfinții Săi Învățăcei și Apostoli, Care s-a și așezat peste fiecare dintr-înșii, și s-au umplut toți de darul Lui cel neimputinat, și au grăit în alte limbi mărețiile Tale și au proorocit. Deci, auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm Ție, și adu-Ți aminte de noi, umiliții și osândiții, și alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijlocești pentru noi. Primește-ne pe noi, cei ce cădem înaintea Ta și strigăm: Greșit-am!

ADVERTISEMENT

Rugăciunea Sărbătorii Cincizecimii te ferește de rele

Înaintea Ta suntem puși din pântecele maicii noastre; Dumnezeul nostru Tu ești.

Dar Pentru că s-au împuținat întru deșertăciune zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău, și suntem lipsiți de toată apărarea. Însă nădăjduind spre indurarile Tale, strigăm Ție: păcatele tineretelor noastre și ale neștiinței nu le pomeni, și de cele ascunse ale noastre ne curateste. Nu ne lepăda în vremea bătrâneților; când scade tăria noastră nu ne părăși. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Ține și caută spre noi cu blândețe și cu har. Cumpănește fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre.

ADVERTISEMENT

Caută din înălțimea Ta cea sfânta, Doamne, spre poporul care stă înainte și așteaptă de la Ține multă îndurare. Cercetează-ne cu bunătatea Ta; mantuieste-ne de tirania diavolului; întărește viață noastră cu legile Tale cele sfinte și sfințite. Înger păzitor credincios pune poporului Tău; pe noi, pe toți, ne adună întru împărăția Ta. Da iertare celor ce nădăjduiesc în Ține; iartă-le lor și nouă păcatele; curateste-ne cu lucrarea Sfântului Tău Spirit; nimicește uneltirile vrajmasului cele ce sunt asupra noastră. Amin”, este rugăciunea pe care creștinii trebuie să o spună de Rusalii.

Rugăciunea de Rusalii închinată lui Iisus Hristos

”Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat pacea Ta oamenilor, și darul Preasfântului Spirit, încă fiind cu noi întru viață această, L-ai dat pururea celor credincioși spre moștenire neinstrăinată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest dar Învățăceilor și Apostolilor Tăi, și buzele lor cu limbi de foc le-ai întărit, prin care tot neamul omenesc întru a să limba și întru auzul urechii luând cunoștință de Dumnezeu, cu lumina Spiritului ne-am luminat, și dintru înșelăciune că dintru întuneric ne-am mutat, și cu împărțirea limbilor celor de foc înțelegătoare și cu lucrare mai presus de fire ne-am învățat a crede în Ține, și pe Ține Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Spirit, întru o Dumnezeire și o Putere și o Tărie a Te cuvânta ne-am luminat.

Tu, dar, Cel ce ești strălucirea Tatălui, chipul ființei și al firii Lui, Cel neschimbat și nemutat, Izvorule al înțelepciunii și al darului, deschide-mi și mie păcătosului buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog.

ADVERTISEMENT

Că Tu ești Cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va învinge mulțimea acestora.

Că, iată, cu frică stăm înaintea Ta, punând deznădajduirea sufletului meu întru adâncul milei Tale. Îndreptează viață mea, Cel ce îndreptezi toată  făptură cu cuvântul și cu puterea cea negraita a înțelepciunii. Cel ce ești liman lin celor inviforati, și-mi arată calea pe care voi merge. Da gândurilor mele Spiritul înțelepciunii Tale; Spiritul înțelegerii darueste-L nepriceperii mele; cu Spiritul temerii de Ține adumbreste faptele mele, și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele și cu Spiritul Cel stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu.

Rugăciunea de Rusalii închinată lui Iisus Hristos, rugăciune de mântuire

Ca în toate zilele, fiind îndreptat, spre cele de folos, cu Spiritul Tău Cel bun, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale, și pururea să-mi aduc aminte de preamărită venirea Ta, care va cerceta faptele noastre; și să nu mă treci cu vederea, că să mă înșel cu plăcerile cele stricăcioase ale lumii acesteia, ci mă întărește, să doresc îndulcirea din visteriile Tale, ce vor să fie, că Tu ai zis, Stăpâne, că oricâte ar cere cineva întru numele Tău, negreșit va lua, de la Dumnezeu, Părintele Tău, Cel împreună veșnic cu Ține.

 Pentru această, și eu, păcătosul, întru venirea Sfântului Tău Spirit, mă rog bunătății Tale:

Câte am cerut să mi le dai spre mântuire. Așa, Doamne, Cel ce ești bogat dătător de toată  facerea de bine și bun dăruitor, Tu, Cel ce  dai din belșug cele ce cerem, că Tu ești îndurător,  milostiv, Care Te-ai făcut părtaș fără de păcat trupului nostru, și către cei ce-și pleacă genunchii înaintea Ta, te pleci cu iubire și milostivire, curățînd păcatelor noastre. Da, dar, Doamne, poporului Tău îndurările Tale; auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău; sfințește-ne cu puterea dreptei Tale celei mântuitoare; acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale; nu trece cu vederea făptură mâinilor Tale. Ție Unuia am păcătuit, dar Ție Unuia și slujim.

Nu știm să ne închinăm la vreun dumnezeu străin, nici să tindem mâinile noastre, Stăpâne, la alt dumnezeu. Iartă-ne nouă greșelile, și primind rugăciunile noastre cele cu plecare de genunchi, tinde-ne nouă tuturor mâna de ajutor. Primește rugăciunea tuturor, că o tamaie bineprimita, ce se înalta înaintea împărăției Tale celei preabune. Amin!”, este rugăciunea de Rusalii închinată lui Iisus Hristos.

Ce sunt Rusaliile?

Reprezentând Pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoarea Rusaliilor este celebrată la 50 de zile după Paște și la 10 zile după Înălțarea Domnului, atât la creștinii ortodocși, cât și la cei catolici. Rusaliile ortodoxe pică în acest an în 20 iunie, duminică, și în 21 iunie, luni, prima zi a săptămânii viitoare fiind, de altfel, zi liberă legal.

”Mântuitorul Iisus Hritos, în grădina Ghețimani, le-a povestit Apostolilor și ucenicilor săi ce se va întâmpla după ce se va Înălța la Ceruri și le-a promis că le va trimite Duhul Adevărului. Harul Duhului Sfânt s-a coborât asupra ucenicilor care erau adunați într-o cameră, exact în camera în care luaseră Cina cea de Taină. Iar acolo, iar la un moment dat, se face o suflare mare de vânt și ca un tunet, limbi ca de foc se odihnesc asupra capetelor sfinților apostoli și ucenici ai Mântuitorului”, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, preotul Gabriel Cazacu.

”Rusaliile sunt certificatul de naștere văzut al Bisericii. Sf Apostol Petru imediat începe să predice și 3000 de oameni se botează imediat. Se constituie astfel prima comunitate creștină, la Ierusalim, prima Biserică. Toți apostolii pleacă la propovăduire, în toate colțurile pământului”, a mai spus, pentru FANATIK, preotul Gabriel Cazacu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *