Veşti bune pentru mai mulţi români! Cum pot beneficia de bilete de tren la jumătate de preţ

Concret, Executivul lui Florin Cîțu a avut pe masă un proiect de norme metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni. Vorbim despre oameni care sunt domiciliați în cinci județe, oameni care ar putea avea parte acum de mai multe drepturi. Printre ele se află și cele care țin de circulația pe calea ferată.

ADVERTISEMENT

Astfel, toți cei care au „carnet de moț” și stau în Alba, Arad, Bihor, Cluj sau Hunedoara beneficiază de reducerile de 50% din tariful de transport pe calea ferată, dar și pentru transportul de marfă și 50% din tariful călătoriei la clasa II-a, pentru transportul de călători.

Veşti excelente pentru mai mulţi români!

Sunt însă și câteva condiții pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Pe lângă dovada „carnetului de moț”, titularii lor pot beneficia de reducerea de 50% din tariful de transport pe calea ferată prevăzut de Tariful CFR Marfă, numai pentru transportul anumitor produse.

Vorbim în primul rând despre materialele lemnoase însoţite de documente, apoi produsele prelucrate din lemn sau produsele agricole, obținute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn. De această reducere beneficiază şi posesorii „carnetului de moţ” care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, atât la dus cât şi la întors.

ADVERTISEMENT

Pentru a beneficia de reducere, posesorul „carnetului de moţ” se prezintă la casa de bilete a staţiei de plecare cu duplicatul documentului de transport al mărfii sau cu dovada semnată de primarul din localitatea de domiciliu a beneficiarului acestui carnet, în cazul când se deplasează în altă localitate pentru prestarea de servicii cu materialul lemnos al beneficiarilor.

În vederea efectuării transportului de produse, titularii de Carnete de moţ interesați vor transmite Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A., denumită în continuare CFR Marfă, comenzi conform modelelor publicate de aceasta pe site-ul internet al societății.

La primirea unei comenzi, CFR Marfă va analiza posibilitățile de realizare a transportului, iar în cazul în care acesta este posibil, va transmite celor interesați condițiile de transport, inclusiv tarifele de transport și accesorii și va lua măsuri de punere la dispoziție a vagoanelor pentru încărcare.

ADVERTISEMENT

Cum pot beneficia de bilete de tren la jumătate de preţ

De asemenea, titularii „carnetului de moţ” beneficiază de reducerea de 50 % din tariful călătoriei, la clasa II-a, la toate categoriile de trenuri de călători, atât la dus, cât și la întors, atunci când fac dovada cu duplicatul documentului de transport al mărfii că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferată. De această reducere beneficiază și posesorii carnetului de moţ care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecții și reparații din lemn, atât la dus, cât și la întors.

Pe baza documentelor de mai sus se obține contra cost bilet de călătorie cu reducere 50 % din tariful aferent rangului de tren cu care urmează să călătorească și 50 % reducere din tariful de rezervare pentru călătoria la clasa a II-a. Pentru călătoria la clasa I se plătesc diferențele tarifare aferente.

La verificarea legalității călătoriei în tren, beneficiarul Legii nr. 33/1996 republicată, va prezenta personalului de tren legitimația de călătorie obținută de la casa de bilete, carnetul de moț, duplicatul documentului de transport al mărfii sau dovada semnată de primarul din localitatea de domiciliu și actul de identitate în original.

Ce este „Carnetul de moț” și cine poate aplica pentru el

La finalul anului 2018, deputaţii au adoptat un proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni. Concret, legea prevede acordarea de facilități fiscale pentru continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale, cu scopul de a stabiliza locuitorii din zona montană și a împiedica, astfel, scăderea populației din Munții Apuseni.

ADVERTISEMENT

Practic, noua lege corela prevederile legale cu legislația actuală din domeniu, astfel încât actul normativ să fie aplicat, întrucât, din păcate, Legea 33/1996 nu a avut efecte de la intrarea în vigoare până în prezent, fiind blocată succesiv ori de Legea fondului funciar, ori de Codul silvic.

Astfel, potrivit noii legi, cei care dețin carnet de moţ au dreptul la 10 mc de material lemnos pe picior/an, dar nu mai mult de 15 mc de familie, la jumătate de preţ, cu dreptul de a-l prelucra şi valorifica prin comerţ ambulant. Carnetul de moţ se obține cu o singură condiţie – solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza unei localităţi din Apuseni.

Vă readucem aminte că în secolul trecut, carnetul de moț era mândria moților. Aceștia făceau comerț în sudul țării unde vindeau cherestea, mere și fructe de pădure. Titularii carnetului de moț au putut valorifica astfel produsele prelucrate din lemn în piete și oboare în orice localitate din țară, fiind scutiți de orice taxă.

ADVERTISEMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *