Cum se vor încheia mediile elevilor în anul școlar 2020 – 2021. Precizări ale Ministerului Educației

Ministerul Educației a transmis o notă prin care anunță că profesorii pot reveni la încheierea clasică a situațiilor școlare. Aceata a fost trimisă școlilor la data de 7 iunie, scrie Edupedu.ro.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, regulamentul încă prevede că dascălii pot încheia mediile cu doar două note, fiind o excepție a acestui an școlar.

Cum se vor încheia mediile elevilor în anul școlar 2020 – 2021. Precizări ale Ministrului Educației

Mai mult, în document se specifică și că, spre deosebire de anul trecut, în 2021 nu se va mai lua temperatura elevilor la exemenele naționale.

„În toate unitățile de învățământ, încheierea situațiilor școlare se va face conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII, Capitolul III, Secțiunea I, art. 101 și art. 107, alin 2, 4 și 6,” se arată în nota respectivă.

ADVERTISEMENT

Nota Ministerului face trimitere la unele texte din ROFUIP: „Art 101: „Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea, orientarea și optimizarea acesteia”.

Alineatul 2 al articolului 7 precizează că notele sau calificativele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor. De asemenea, cadrul didactic care le acordă le va trece în catalog și în carnetul de elev.

Art 107, alin. 4: „Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două”.

ADVERTISEMENT

Situații excepționale cu privire la încheierea situației școlare

Alineatul 6 al articolului 7 precizează că elevii care sunt în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ sau o notă în plus față de numărul de calificative sau note prevăzut la alin. (4). De regulă, ultimul calificativ sau ultima nota va fi acordată în ultimele două săptămâni ale semestrului.

În anul școlar 2020-2012 a fost s-a introdus posibilitatea încheierii mediilor cu doar două note, fără să se țină cont de numărul orelor. Noile norme au fost adoptate prin ordinul 3.108 din data de 12 ianuarie 2021.

„Art 107, alin (4^1)  În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru,” se specifică în ROFUIP.

„Art 107, (6^1) În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii aflați în situație de corigență vor avea cel puțin trei calificative/note, ultimul/a calificativ/notă fiind acordat/ă în ultimele două săptămâni ale semestrului,” se mai arată în regulament.

ADVERTISEMENT

CITEȘTE mai multe articole interesante din categoriile NEWS, SPORT sau LIFE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *