Războiul Gunoaielor de la Glina continuă! AEDE: “Ecorec minte! Iată dovada că oamenii se imbolnăvesc”

Ecorec a transmis FANATIK un drept la replică cu privire la situaţia gropii de gunoi de la Glina:

„Activitatea desfășurată de ECOREC S.A. nu a reprezentat niciodată un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru populație, în totală opoziție cu cele prezentate, fiind un garant al unei activități conforme, desfășurată prin cele mai bune tehnici disponibile și în conformitate cu cerințele legale. ECOREC S.A. a acordat întâietate întotdeauna protecției mediului și sănătății populației și a desfășurat investiții considerabile în acest domeniu.

Nicio persoană și nicio entitate nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu activitatea și serviciile oferite de Ecorec, experiența de peste 20 de ani în managementul deșeurilor fiind un garant și un exemplu de bună practică în tratarea și eliminarea deșeurilor în România.

Societatea nu a eliminat niciodată în cadrul depozitului Glina deșeuri periculoase. În totală contradicție cu cele prezentate, depozitul de deșeuri Glina este un depozit conform iar în perioada de funcționare prin activitatea întreprinsă se contribuia activ la îndeplinirea obiectivele impuse prin legislația pentru gestionarea deșeurilor, anume la atingerea țintelor și obligațiilor de recuperare/reciclare/valorificare și reducere a cantităților de deșeuri eliminate final. Aceste activități reprezintă un plus pentru managementul deșeurilor în România, mai ales în situația în care țara noastră se află în plină procedură de pre-infringement declanșată de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor.

Activitatea desfășurată a respectat întotdeauna cele mai bune practici disponibile la nivel european fără a pune în risc sănătatea oamenilor și mediul înconjurător după cum rezultă din cele prezentate mai jos:

Depozitul Glina este un depozit ecologic/conform pentru deșeuri nepericuloase, care respectivă cerințele constructive și de funcționare prevăzute de normativul tehnic pentru depozitarea deșeurilor.

Depozitul Glina este situat pe amplasamentul depozitului de deșeuri neconform Ochiul Boului. Aceste depozit a fost operat necontrolat fost între anii 1967 si 2000 de către ISB si RASUB, eliminarea deșeurilor fiind realizată în limita a 37 ha din terenul alocat.

Depozitul Glina
Depozitul Glina. Sursa foto: ECOREC

În anul 2001 amplasamentul este preluat în exploatare de ECOREC S.A. si este început programul de conformare pentru cele 37 ha exploatate neconform. Între 2001 – 2006 sunt executate lucrările de conformare aprobate de IPM Ilfov, astfel depozitul neconform este izolat prin îndiguire de restul amplasamentului, se efectuează lucrări de nivelare și compactare a deșeurilor depozitate, se realizează acoperirea cu un strat de sol. După stabilizarea amplasamentului acesta este înierbat în totalitate.

In paralel cu implementarea programului de conformare pentru depozitul vechi, a fost edificată prima celula conformă (ecologică) din cadrul noului depozit. Celula dispune de un sistem de impermeabilizare mixta (strat de argila, strat sintetic PEHD 2 mm, strat sintetic de protectie), de un sistem de colectare si evacuare a levigatului din corpul celulei și de un sistem de captare a gazului de depozit. Foto – lucrări de execuție ale celulei 1.

Depozitul Glina
Depozitul Glina
Sursa foto: ECOREC

In aceeasi perioada pe amplasamentul depozitul este pusa in functiune o statie de tratare mecano – biologica a levigatului pentru celula nr. 1.

In perioada 2003 – 2018 depozitul este extins prin celula nr. 2, edificată prin secțiuni. De asemenea construcția acesteia s-a făcut cu respectarea cerințelor impuse de normativul tehnic pentru depozitarea deșeurilor.

Celula dispune de un sistem de impermeabilizare mixt ca și celula nr. 1, sistem utilizat pentru construcția primelor 4 secțiuni, restul secțiunilor dispun de un sistem de impermeabilizare complet sintetic prin utilizarea unui strat dublu de impermeabilizare din bentofix si membrane de impermeabilizare PEHD. De asemenea celula dispune de un sistem complet de drenaj al levigatului și un sistem de colectare al gazului de depozit.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

În anul 2005 sunt demarate lucrările de construcție a unei instalații de sortare a deșeurilor. Instalația are o capacitate de sortare de 18 tone/h, dispune de 2 linii de procesare. Ulterior instalația este extinsă prin adăugarea la fluxul tehnologic a unui tocător de deșeuri și a unei prese de 200 tone forța de presare, fiind astfel posibilă pe lângă recuperarea materialul reciclabil si a materialului cu potențial de valorificare prin ardere cu recuperare de energie.

În anul 2017 instalația de sortare este extinsă la o capacitate de 70 tone/ora – 500.000 tone/an, fiind astfel posibila procesarea întregii cantități de deșeuri care ajunge pe amplasamentul depozitului. Foto Instalația de sortare și anexele acesteia – an 2017.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

In anul 2006 pe amplasament este instalată o stație de tratare a levigatului prin osmoză inversă cu o capacitate de tratare de 72 mc/zi, crescând astfel eficiența și capacitatea de tratare a levigatului. In anul 2015/2018 instalația este extinsă cu un noi module de tratare, atingând o capacitate de tratare de 400 mc/zi.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

În urma procesului de tratare, apa rezultată se încadrează în limitele impuse de NTPA 002/2005 si este evacuată prin canalizarea municipală către SEAU Glina. În perioada 2006 – 2020, prin instalațiile de tratare a levigatului a fost procesat un volum de aproximativ 600.000 mc de levigat.

În anul 2007 pe suprafața depozitului vechi sunt realizate 126 foraje de captare activă a biogazului. În același an, acestea sunt conectate printr-un sistem de colectare la o instalație de tratare la temperaturi înalte (>1000 °C). Capacitatea de tratare a instalației este de 2000 mc/h și poate acoperi volumul de gaz maxim posibil generat de depozitul Glina.

Începând cu anul 2010 pe măsura închiderii celulelor de depozitare sistemul de captare a biogazului este extins cu 52 de puțuri pe suprafața celulelor 1 si 2. Forajele sunt conectate la un sistemul automat de extracție și neutralizare prin ardere la peste 1000 grade Celsius. La această temperatură orice constituent poluant la gazului este complet neutralizat.

Până în prezent a fost tratat un volum de aproximativ 5 milioane mc de biogaz.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

În anul 2016 a fost realizată a perdea vegetală de protecție formată din 20.000 de puieți de salcâmi pe o suprafață de aproximativ 10 ha, suprafață dispusă pe zona de aliniament în partea de S-V a depozitului.

În anul 2018 proiectul de împădurire a fost continuat prin plantarea a 18.000 puieți de salcâmi.

Perdeaua vegetală a fost amplasată și realizată în baza proiectului întocmit de AUR – Asociația Urbaniștilor și Peisagiștilor din România.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

Din toate cele prezentate rezultă fără dubiu că depozitul Glina este un depozit conform care corespunde normelor și cerințelor în vigoare și nu se poate discuta sub nici de un depozit de deșeuri neconform sau “o groapă de gunoi”.

Depozitul Glina nu este cuprins în lista depozitelor neconforme care se supun hotărârii de închidere, ci este un depozit modern, construit și exploatat în conformitate cu prevederile normativului tehnic pentru depozitarea deșeurilor și dispune de cele mai bune tehnici de impermeabilizare a bazei depozitului, de captare și tratare a levigatului, de extracție și neutralizare a gazului de depozit. Toate aceste aspecte pot fi verificate prin consultarea Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care cuprinde CALENDARUL de sistare/încetare a activităţii pentru depozitele de deşeuri existente, unde se poate observa cu ușurință că depozitul Glina nu este cuprins.

Concret, în cazul deșeurilor provenite de la platforma din Câmpulung, informațiile sunt prezentate trunchiat şi induc ideea că aceste deșeuri au fost eliminate la depozitul Glina, cu toate că în conformitate cu înscrisurile oficiale al autorităților, cum am arătat prin documentele anexate prezentei, este cunoscut în mod public că aceste deșeuri nu au ajuns niciodată în zona de depozitare activă și au fost expediate către deținător în vederea eliminării,toate acțiunile ulterioare fiind în sarcina acestuia. Aceste eveniment a avut loc în anul 2010. În susținerea celor afirmate amintit procesul verbal încheiat de IPJ Ilfov în prezența Gărzii de Mediu la preluarea deșeurilor în cauză de pe amplasamentul depozitului Glina și comunicatul Ministerului Mediului disponibil aici.

În aceeași măsură, afirmațiile referitor la contaminarea apelor cu cianuri sunt neverosimile. Pe lângă faptul că deșeurile indicate ca sursă a acestei poluări nu au fost eliminate la depozitul Glina, fiind preluate în aceleași ambalaje în care au fost aduse de deținător, faptul că depozitul Glina dispune prin tehnologia de construcție de un sistem de impermeabilizare al depozitului care nu permite scurgeri de levigat din corpul depozitului și de un sistem de drenaj/transport și epurare a acestuia prin osmoză inversă, pentru eliminarea oricărui dubiu cu privire la acest caz, în 11.08.2017 în prezenta Gărzii de Mediu au fost prelevate probe din forajele de monitorizare a pânzei freatice și trimise spre analiză într-un laborator acreditat RENAR.

O poluare a apei din forajele de alimentare cu apă a imobilelor din preajma depozitului Glina nu este posibilă deoarece, conform hărții hidrostatice, curgerea apelor subterane se face de zonele mai înalte ale vecinătăților depozitului Glina către zona depresionară a depozitul Glina și a bălții Ochiul Boului, practic toate apele din împrejurimi converg către orizonturile acvifere de sub amplasamentul depozitului. Toate imobilele în zona depozitului Glina sunt edificate pe aceste zone înalte, diferențele de cotă între acestea și depozitul Glina fiind de la 87 m dnMN la 52 m dnMN. Acest fenomen fizic al curgerii apei de la terenurile mai înalte către zonele mai joase contrazice posibilitatea ca orice fel de poluare teoretică să contamineze forajele de alimentare cu apă. Toată zona rezidențială existentă în apropierea depozitului Glina este recunoscută pentru managementul defectuos al apelor menajere (în această zonă nu există rețea de canalizare sau rețea de alimentare curentă cu apă), apele uzate fiind gestionate rudimentar. De asemenea existența acestor foraje de alimentare cu apă pentru care se invocă o presupusă poluare este o problemă în sine, deoarece execuția acestora s-a realizat de cele mai multe ori ilegal, fără avizele necesare și fără a fi făcută izolarea stratelor acvifere și de multe ori în același orizont unde se descarcă fosele septice. Aceste deficiențe au condus în la poluarea acviferelor superioare prin exploatarea nerațională a apelor subterane.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

După cum am arătat, din punct de vedere al circulației apelor subterane, direcțiile de curgere converg către centrul meandrului Ochiul Boului, astfel încât chimismul apelor este influențat în principal de zona terenurilor înalte, iar în mod cert activitatea depozitului Glina, luând în considerare modul de gestionare al apelor uzate/levigat generate prin captarea, tratarea și evacuarea controlată la canalizare dar și existența impermeabilizării depozitului nu poate influența calitatea apelor subterane.

Mai mult chiar DSP Ilfov confirmă că depozitul Glina nu reprezintă o sursă de poluare pentru apa subterană printr-o informare transmisă către subscrisa.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

Un alt element care îndepărtează orice dubiu este reprezentat de comunicatul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prin care informează că „o echipă formată din comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului – Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate s-a deplasat, în data de 07.02.2019, la depozitul respectiv, pentru a efectua măsurători cu privire la nivelul radiaţiilor din incinta acestuia şi de la limita amplasamentului. În urma verificărilor efectuate de Garda
Naţională de Mediu, pe amplasament nu au fost identificate deşeuri radioactive. Totodată, determinările efectuate cu aparatura din dotarea ANPM – Laboratorul LNRR, nu au înregistrat depășiri față de nivelul normal de radiații, valorile situându- se în limitele fondului natural atmosferic. Măsurătorile au fost efectuate în diferite puncte ale amplasamentului, în mod special în zona de recepţie a deşeurilor şi în zona celulei de depozitare. Ca urmare a verificărilor şi a rezultatelor determinărilor efectuate de laborator, vă comunicăm că, în data de 07.02.2019, pe amplasamentul depozitului de deşeuri Glina, nu au fost găsite deşeuri radioactive şi nu s-au identificat depăşiri faţă de nivelul normal de radiaţii.”

ECOREC subliniază că “se creează şi întreţin nelinişti şi tensiuni sociale, precum și alarmarea cetăţenilor și inocularea sentimentului de neîncredere în activitatea depozitului Glina. Se generează nesiguranţă şi se seamănă panică în rândul populației, oferind spațiu de manevră societăților care practică activități similare dar nu se ridică la performanța și standardele de siguranță ale instalațiilor din depozitul Glina.

Nici una din acuzațiile promovate nu este reală, faptele fiind denaturate și accentuate tendențios prin prezentarea ca fapte reale, cu toate că nu există nici o fundamentare a acestora, cu scopul influențării opiniei publice și factorilor de decizie ai autorităților, profitând de sensibilitatea cetățenilor în cazul subiectelor legate de poluare.

În pofida acestor demersuri anticoncurențiale, rămânem la fel de hotărâți să dovedim că suntem o companie de prestigiu în domeniul managementului deșeurilor și că și în România gestionarea deșeurile se poate face în conformitate cu cele mai înalte standarde europene”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *