Transformarea radicală a satelor, promisă prin PNRR. Câţi bani vor fi direcţionaţi către mediul rural

Marcate de sărăcie și amenințate cu depopularea, satele din România au o șansă de revigorare prin PNRR, guvernanții făcând promisiuni generoase locuitorilor din mediul rural.

ADVERTISEMENT

Deși Planul Național de Redresare și Reziliență nu conține un capitol special dedicat programelor care se vor derula în mediul rural, există mai multe secțiuni în care sunt menționate proiecte care vor avea ca țintă revigorarea satelor din România.

Investițiile care se vor face vizează domeniile educației și sănătății, a infrastructurii de apă-canal și gaze naturale, precum și turismul rural.

Ajutoare pentru familiile sărace la conectarea la rețeaua de apă-canal

Disparitățile dintre mediul urban și cel rural au dus la inegalități mari  în ce privește veniturile. „Riscul de sărăcie a scăzut în orașe, dar a rămas relativ constant în zonele rurale, de aproape cinci ori mai mare decât în orașe. Venitul mediu global disponibil pentru un membru al unei gospodării din mediul urban este de 1,9 ori mai mare decât în mediul rural”, se arată în Planul dat publicității miercuri de către Ministerul Fondurilor Europene.

ADVERTISEMENT

Prin PNRR se vor finanța 470 km de rețele de canalizare în localitățile sub 2.000 de locuitori, tot acestea fiind beneficiarele a 10.000 de sisteme individuale de alimentare cu apă. Locuitorii din mediul rural vor fi principalii beneficiari a conectării a 88.000 de gospodării la rețele de apă și canalizare prin programul național Prima conectare la apă și canalizare.

Este vorba de un ajutor care va fi acordat populației cu venituri mici pentru a se racorda la aceste rețele, adică familiile care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie. Ajutorul la putea ajunge până la 2.000 de euro pe gospodărie, valoarea programului  investițional fiind de 168 milioane de euro.

Proiect special pentru satele Olteniei

Circa 200 de milioane de euro vor fi cheltuiți pentru sisteme de colectare a apelor uzate în localitățile sub 2.000 de locuitori. Din cele 1,2 miliarde de euro care vor fi direcționați către managementul deșeurilor, o parte vor fi utilizați pentru dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.

ADVERTISEMENT

Și extinderea rețelei de distribuție a gazului natural va fi finanțată parțial prin PNRR, fiind  vorba de un  proiect prin care rețeaua să fie capabilă să utilizeze și substanțe mai puțin poluante, precum hidrogen sau bio-metan, în  proporție de până 10% din capacitate. Proiectul-pilot se va derula în Oltenia și va avea o valoare totală de 400 milioane de euro, bani cu care se vor putea realiza 4.050 km de rețea inteligentă fără branșamente sau circa 3.000 km de rețea inteligentă cu branșamente.

PNRR prevede cel puțin 255.000 de euro pentru fiecare comună

Un buget de 730 milioane de euro este alocat printr-o serie de programe prin care cele 2.862 de comune din România pot atrage fonduri pentru diverse programe de modernizare sau de achiziții. În prima rundă de atragere de fonduri, fiecare poate obține aproximativ 255.000 de euro.

În primul rând, peentru a stimula cadrele didactice și personalul medical să-și desfășoare activitatea la sat, Guvernul vrea să le construiască locuințe de serviciu care să însumeze cel puțin 880.000 mp construiți. Bugetul asigurat pentru construcția de locuințe este de 110 milioane euro.

Alte 375 milioane de euro vor fi utilizați pentru reabilitare moderată/ modernizare/ extindere/ construire clădiri publice. „Această măsură contribuie inclusiv la creșterea competențelor digitale ale cetățenilor, în urma renovării/reabilitării fiind stabilite locații în cadrul cărora cetățenii pot avea acces la serviciile digitale chiar și în condiții de pandemie (de exemplu – pot fi amenajate biblioteci în cadrul cărora oamenii pot utiliza serviciile digitale)”, se arată în documentul citat.

ADVERTISEMENT

În al treilea rând, va fi stimulată achiziția de microbuze curate (electrice/hidrogen), pentru scopuri comunitare, program pentru care au fost alocate 80 de milioane de euro.

Alte fonduri vor fi alocate pentru sisteme de transport inteligente iar 15 milioane de euro vor merge pentru stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

Tot administrațiile locale rurale vor putea accesa 50 milioane de euro pentru realizarea de piste de biciclete și alte vehicule electrice ușoare. „Prin aceste măsuri se contribuie la creșterea siguranței în trafic, prin crearea unor infrastructuri dedicate urmând a fi separate fluxurile ciclabile de cele auto (inclusiv drumuri naționale cu un trafic intens). De asemenea, se contribuie la asigurarea continuității rutelor cicloturistice”, se spune în PNRR.

ADVERTISEMENT

PNRR urmărește revitalizarea liceelor agricole

În capitolul dedicat educației, pentru mediul rural este de interes programul de revitalizare a liceelor agricole prin dotări noi și creșterea cu cel puțin 10% a numărului elevilor înmatriculați în cadrul acestor școli, până la cel puțin 90.000 elevi. Astfel, agricultura va beneficia de specialiști în număr mai mare, lucru ce va duce la creșterea veniturilor obținute de fermieri.

Valoarea totală a acestei investiții este de 43.600.000 euro. Fiecare liceu agricol va putea dota, prin intermediul grantului, cate un laborator informatic în valoare de 18.000 euro, valoarea medie estimată la nivel de costuri de piață, iar 50.000 euro pentru fiecare liceu agricol vor fi alocați pentru achiziționarea de simulatoare și softuri necesare activităților teoretice și practice, în valoare totală de 3,88 mil. euro”, preconizează guvernanții.

12 trasee turistice majore

La capitolul „Turism și cultură”, sunt menționate organizarea  a 12 trasee sau rute turistice, majoritatea lor în mediul rural, pentru a contribui la dezvoltarea economiei locale, înființarea de locuri de muncă noi, etc. Pentru fiecare dintre aceste rute, vor fi reabilitate unele monumente istorice și se vor desfășura programe de de promovare a acestor rute. Unele dintre ele vor fi organizate la nivel național, altele vor fi constituite la nivelul unor regiuni:

ADVERTISEMENT

 • ruta castelelor – 13,65 milioane
 • ruta curiilor din Transilvania – 6,7 milioane
 • ruta culelor din Oltenia și vestul Munteniei – 4,65 milioane
 • ruta gastronomică – 3 milioane
 • drumul vinului Buzău-Prahova – 3 milioane
 • ruta bisericilor fortificate din sudul Transilvaniei – 0,75 milioane
 • ruta bisericilor de lemn – 9,25 milioane
 • ruta mănăstirilor din Moldova – 9,75 milioane
 • ruta sfântului Ladislau – 7,75 milioane
 • ruta castrelor romane – 12,775 milioane
 • Delta Dunării – 2,25 milioane
 • ruta satelor cu arhitectură tradițională – 11 milioane.

3.000 de cabinete medicale de la sate vor fi renovate

La capitolul „Sănătate”, prin PNRR vor primi finanțare pentru dotare și renovare 3.000 de cabinete de asistență medicală primară,  prioritate având cele din mediul rural. Astfel, cabinetele medicilor de familie vor fi dotate cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici.

Planul mai menționează crearea sau renovarea și dotarea a 200 de centre comunitare integrate în zonele rurale marginalizate și în zonele urbane marginalizate. Din funcțiunile propuse ale centrului vor face parte: cabinet pentru medic de familie, mic laborator ”point of care”, cabinet pentru medic specialist/moașă, cabinet stomatologic (opțional), suplimentar față de cele prevăzute în normele existente.

Alocările generoase de care ar  putea beneficia satele românești ar putea conduce, potrivit autorilor PNRR, la reducerea decalajelor de dezvoltare față de mediul urban și chiar la inversarea trendului de migrare a forței de muncă de la sat către oraș:

Vor fi micșorate diferențele de dezvoltare dintre mediul urban și mediul rural, fiind limitată migrația forței de muncă, fiind atrași investitori și nu în ultimul rând, fiind atrași rezidenți din mediul urban ce își vor putea realiza activitatea de muncă de la distanță într-un cadru natural atractiv”.

Textul complet al Planului Național de Redresare și Reziliență poate fi consultat AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *